Kontakt

Chłodnie Gomar Sp. z o.o.

Dane:
Chłodnie Gomar Sp. z o.o.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
-XIV WYDZIAL GOSPODARCZY KRS
NUMER KRS: 0000132469
NIP: PL 796-23-75-942
REGON: 672005770

Adres siedziby

Wrocławska 9,
26-603 Radom